VIP Meet & Greet Photos – Pavilion at Montage Mountain – Scranton, PA