VIP Meet & Greet Photos – The Pavilion at Montage Mountain – Scranton, PA